PL EN
Czy można stworzyć mit? Antropologiczne spojrzenie na problem „mitu dänikenowskiego”
 
More details
Hide details
1
Studentka studiów magisterskich na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2023-10-09
 
 
Acta Elbingensia 2022;49(1):213-222
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top