PL EN
Acta Elbingensia (Acta Elbing) to multidyscyplinarne czasopismo naukowe, publikowane od 2003 roku. Acta Elbing preferuje artykuły naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których autorami są zarówno naukowcy, jak też wyróżniający się studenci i klinicyści pochodzący nie tylko z regionu, ale również z różnych ośrodków akademickich i klinicznych kraju i świata. Celem czasopisma jest działanie na rzecz rozwoju naukowego regionu i włączanie jego przedstawicieli, zwłaszcza młodych naukowców i praktyków, w ogólnoświatową dyskusję i wymianę wiedzy i idei, a także zachęcanie ich do integracji i nawiązywania współpracy ponadregionalnej, której dalekosiężnym celem jest budowanie silnej międzynarodowej wspólnoty naukowej. Acta Elbing ukazuje się raz w roku, w grudniu, w wersji cyfrowej i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja cyfrowa. Artykuły publikowane są bez zwłoki w trybie wolnego dostępu, a koszty związane z ich publikacją uczelnia ponosi ze środków własnych. Właścicielem i wydawcą czasopisma jest Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. uczelni
Acta Elbingensia jest zarejestrowane w międzynarodowej bazie ISSN pod numerem: Linking ISSN 1730-9980.

W opracowaniu

 
Numer zostanie wkrótce opublikowany
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top