PL EN
Najważniejsze wydarzenia na płaszczyźnie organizacyjno-naukowej współpracujących instytucji: Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
 
 
More details
Hide details
1
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-23
 
 
Acta Elbingensia 2020;XLVI(3):101-104
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top