PL EN
Płeć i miejsce zamieszkania jako czynniki różnicujące poziom agresji u adolescentów
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Polska
 
2
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-17
 
 
Acta Elbingensia 2020;XLIV(1):55-66
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top