PL EN
Psychologia twórczości w zarządzaniu. Zarys problemu
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska w Katowicach, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-09
 
 
Acta Elbingensia 2019;XL(1):41-54
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top