PL EN
Recenzja książki: Ewa Marcjoniak „Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów” (Warszawa 2017, ss. 596)
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Administracyjnych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-12
 
 
Acta Elbingensia 2018;XXXVII(2):199-202
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top