PL EN
Znaczenie systemu EMV w zwalczaniu skimmingu bankomatowego
 
More details
Hide details
1
dr kom., adiunkt, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 
 
Publication date: 2023-10-09
 
 
Acta Elbingensia 2022;49(1):185-198
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top