PL EN
Analiza akceptacji choroby i satysfakcji z życia pacjentów z rozpoznaną astmą oskrzelową
 
More details
Hide details
1
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-23
 
 
Acta Elbingensia 2020;XLVI(3):21-40
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top