PL EN
Ocena jakości życia pacjentów z pourazową paraplegią kończyn dolnych w porównaniu do osób pełnosprawnych
 
More details
Hide details
1
Zakład Biomechaniki i Kinezjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 
2
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice SP ZOZ, Polska
 
3
Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 
4
Oddział Udarowy, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Polska
 
5
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-23
 
 
Acta Elbingensia 2020;XLVI(3):9-20
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top