PL EN
Analiza struktury zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach województwa pomorskiego
 
More details
Hide details
1
mgr piel., absolwent studiów II st. na kierunku pielęgniarstwo, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT; Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpital im. Mikołaja Kopernika, Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci
 
2
dr n. med., adiunkt, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
 
3
dr n. med., Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Wydział Nauk o Zdrowiu; Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia
 
 
Publication date: 2023-10-09
 
 
Acta Elbingensia 2022;49(1):95-132
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top