PL EN
Ocena wpływu praktykowania jogi na radzenie sobie ze stresem
 
More details
Hide details
1
dr n. med., Zakład Biomechaniki i Kinezjologii, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ
 
2
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ
 
3
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studenckie Koło Naukowe
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Studenckie Koło Naukowe – SKN Fizjoterapii, Instytut Fizjoterapii
 
 
Publication date: 2023-10-09
 
 
Acta Elbingensia 2022;49(1):79-94
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top