PL EN
Małgorzata Sidor-Rządkowska: „Coaching kariery, doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy” Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 200
 
More details
Hide details
1
Katedra Spraw Publicznych, Wydział Administracji i nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-09
 
 
Acta Elbingensia 2019;XL(1):99-104
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top