PL EN
Ocena własnej skuteczności i odporności na stres wśród pielęgniarek kardiologicznych
 
More details
Hide details
1
mgr piel., absolwentka studiów II st. na kierunku pielęgniarstwo, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT; UCK w Gdańsku, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
 
2
dr n. med., adiunkt, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
 
3
dr n. o zdr., dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
 
 
Publication date: 2023-10-09
 
 
Acta Elbingensia 2022;49(1):23-50
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top