PL EN
Ochrona polskiej granicy państwowej w obliczu zagrożenia terrorystycznego – historia a wyzwania dnia dzisiejszego
 
More details
Hide details
1
Katedra Spraw Publicznych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-12
 
 
Acta Elbingensia 2018;XXXVII(2):89-100
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top