PL EN
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania globalne i regionalne
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-12
 
 
Acta Elbingensia 2018;XXXVII(2):71-88
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top