PL EN
Od umiarkowanego pozytywizmu H. Harta, J. Austina i G. Jellinka do normatywizmu Hansa Kelsena
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-18
 
 
Acta Elbingensia 2020;XLV(2):9-30
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top