PL EN
Przygotowanie dzieci i ich rodziców do operacji okulistycznej
 
More details
Hide details
1
Katedra Perinatologii, Klinika Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 
2
Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-10
 
 
Acta Elbingensia 2019;XLII(3):19-44
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top