PL EN
Akceptacja choroby u osób z dysfunkcją nietrzymania moczu
 
More details
Hide details
1
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-10
 
 
Acta Elbingensia 2019;XLII(3):45-62
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top