PL EN
Psychologiczne wyznaczniki przywództwa
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska w Katowicach, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-10
 
 
Acta Elbingensia 2019;XLIII(4):75-90
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top