PL EN
Recenzja książki Michała Urbańczyka pt. „Idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki” (Wydawnictwo UAM, Poznań 2019)
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa konstytucyjnego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-09
 
 
Acta Elbingensia 2019;XLI(2):143-148
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top