PL EN
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu: Bezpieczeństwo Narodowe w Epoce Terroryzmu, na temat: Dwudziestolecie wstąpienia Polski do NATO
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-09
 
 
Acta Elbingensia 2019;XLI(2):151-154
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top