PL EN
Recenzja książki: „Nabory i konkursy w służbie publicznej” S. Płażek (red. nauk.), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 314
 
More details
Hide details
1
Katedra Spraw Publicznych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-11
 
 
Acta Elbingensia 2018;XXXVI(1):169-174
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top