PL EN
Recenzja publikacji Sylwestra Zagulskiego pt. „Bliscy znajomi czy obojętni sąsiedzi? Młodzież w Polsce i w Niemczech w świetle badań jakościowych i ilościowych” (Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, ss. 426)
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-17
 
 
Acta Elbingensia 2020;XLIV(1):87-92
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top