PL EN
XIV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa: Inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności: Czy etyka zawodowa jest potrzebna? Refleksje wokół kondycji etycznej i odpowiedzialności zawodowej
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-17
 
 
Acta Elbingensia 2020;XLIV(1):95-96
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top