PL EN
Seminarium: Proces usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej – polskie i niemieckie doświadczenia oraz kontekst międzynarodowy
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Polska
 
 
Publication date: 2024-01-17
 
 
Acta Elbingensia 2021;XLVII(2):115-116
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top