PL EN
Wystąpienie na seminarium naukowym nt. Zasobów Ludzkich w zarządzaniu nowoczesną organizacją. 25 lat LC Elbląg
 
 
More details
Hide details
1
LC Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-11
 
 
Acta Elbingensia 2018;XXXVI(1):181-184
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top