PL EN
Cztery tezy w sprawie lepszej resustytacji
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
2
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Łodź, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-10
 
 
Acta Elbingensia 2019;XLII(3):63-74
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top