PL EN
ORIGINAL PAPER
Analysis of motivating factors on the labour market of nurses and midwifes in the context of generational diversity
 
More details
Hide details
1
Division of Medical Sociology and Social Pathology, Department of Social Medicine, Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdańsk, Poland
 
2
Division of Nursing Management, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdańsk, Poland
 
3
Department of Orthopedics, Traumatology of the Musculoskeletal System and Hand Surgery, University Clinical Centre in Gdańsk, Poland
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-10-30
 
 
Acceptance date: 2023-12-14
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Magdalena Ewa Lemska   

Division of Medical Sociology and Social Pathology, Department of Social Medicine, Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdańsk, Tuwima 15, 80-210 Gdańsk, Poland.
 
 
Acta Elbingensia 2023;50(1):32-38
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Health care constantly struggles with shortages of nurses and midwifes. Health care system organization needs changes to encourage young people to work as nurse or midwife. Nowadays we face generational diversity on the labour market, which poses a challenge for management staff. Employers need to find the answer for how to encourage and keep employees in times of nurse and midwife shortages.

Aim:
The aim of the study was analysis of motivating and demotivating factors on the labour market of nurses and midwifes in the context of generational diversity.

Material and methods:
For this study the diagnostic survey method, and the method of literature analysis and critique were used. In the diagnostic survey method the author used the questionnaire technique with a questionnaire originally created for the Country Chamber of Nurses and Midwifes in Gdańsk (Poland), for research purposes. Research lasted from July to October 2022; 200 nurses and midwifes took part in the survey from Poland.

Results and discussion:
Research didn’t prove that job seniority, professional and educational background impact interest in material factors, nonfinancial factors material, nonfinancial factors connected with development, nonfinancial factors connected with working conditions, and demotivating factors. Further analysis proved that generation of respondents had a statistically significant impact on nonfinancial material and nonfinancial connected with development factors. People born after 1995 were statistically significantly more interested in nonfinancial factors material, nonfinancial factors connected with development than older generations.

Conclusions:
Generational diversity has an impact on motivating and demotivating factors in the labour market of nurses.

 
REFERENCES (12)
1.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych. Raport. Warszawa: NIPiP; 2021.
 
2.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka, położna zawody deficytowe w polskim systemie Ochrony Zdrowia. Raport. Warszawa: NIPiP; 2022.
 
3.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Raport. Warszawa: NIPiP; 2017.
 
4.
Czarnecka A., Kretowicz K. Zmiany pokoleniowe na rynku pracy pielęgniarek i położnych a motywatory ludzkich zachowań i oczekiwania pracowników. Biul Inf OIPiP Gdańsk. 2020;7–8(283):17–78.
 
5.
Bieńkowski M. Współczesne koncepcje cyklicznej zmiany społecznej. Uniw Czas Socjol. 2022;29(1):23–35. https://doi.org/10.21697/ucs.2....
 
6.
Folta M. X, Y, i Z. Teoria cyklów pokoleniowych Straussa-Howe’a w świetle wcześniejszych teorii. Konteksty Społ. 2020;2(16):23–37. http://doi.org/10.17951/ks.202....
 
7.
Hysa B. Zarządzanie różnorodnością pokoleniowa. Zesz Nauk PŚ Org Zarz. 2016;97:385–398.
 
8.
Buchelt BI. Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach. Zarz Zasobami Ludzkimi. 2017;3–4(116–117):87–103.
 
9.
Marzoch I. Pracownik i przedsiębiorstwo wobec aktualnego rynku pracy. Zesz Nauk ZPSB Firma Rynek. 2019;1(55):143–151.
 
10.
Wyższa Szkoła Humanitas. Pokolenie Z na rynku pracy postawy, priorytety, oczekiwania. Raport. Sosnowiec: WSH; 2023.
 
11.
Kunecka D. Motywacja w pracy pielęgniarki. Problemy Pielęgniarstwa. 2012;20 (2):180–184.
 
12.
Witkowski S. Podmiotowe, pokoleniowe i kulturowe wyznaczniki elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Zesz Nauk UJW Studia Nauk Społ. 2018;11:89–112.
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top