PL EN
Wpływ edukacji zdrowotnej na styl życia pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
2
Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 
3
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
4
Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
5
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-10
 
 
Acta Elbingensia 2019;XLII(3):75-88
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top