PL EN
Kadry kierownicze administracji samorządowej wobec wdrażanych zmian
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-11
 
 
Acta Elbingensia 2018;XXXVI(1):23-44
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top