PL EN
Coaching jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich w organizacji
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 
 
Publication date: 2024-02-11
 
 
Acta Elbingensia 2018;XXXVI(1):45-58
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top