PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zastosowanie progresywnej relaksacji Jacobsona w leczeniu lęku w wybranych grupach pacjentów – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 
3
Klinika Rehabilitacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
4
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-11-2023
 
 
Data akceptacji: 14-11-2023
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Kamila Gworys   

Kamila Gworys, Klinika Rehabilitacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, polska. Tel.: +4842 201 44 40.
 
 
Acta Elbingensia 2023;50(1):63-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zaburzenia lękowe są niemal tak powszechne jak depresja i mogą być wynikiem działania bardzo różnych czynników biologicznych, psychologicznych czy społecznych. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie skutecznych i prostych do stosowania metod terapeutycznych. Jedną z takich metod jest technika progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona.

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie przydatności stosowania relaksacji progresywnej mięśni (progressive muscle relaxation – PMR) według Jacobsona w leczeniu lęku w wybranych grupach pacjentów na podstawie analizy piśmiennictwa naukowego.

Materiał i metody:
Dokonano analizy literatury indeksowanej w bazach Scopus i Medline za lata 2001–2023. Uwzględniono artykuły prezentujące wyniki badań klinicznych oraz prace kazuistyczne. Kryteriami wyszukiwawczymi były słowa kluczowe.

Wyniki i ich omówienie:
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa, wnioskuje się, że zastosowanie PMR jest uzasadnionym postępowaniem terapeutycznym, wspomagającym proces leczenia i umożliwiającym redukcję lęku.

Wnioski:
Zastosowanie PMR zmniejsza poziom lęku i stresu, dzięki czemu redukuje objawy depresji oraz poprawia jakość snu. Może być stosowana jako leczenie uzupełniające w celu zmniejszenia lęku hospitalizowanego pacjenta psychiatrycznego.

FINANSOWANIE
Nie zgłoszono.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono.
 
REFERENCJE (36)
1.
McCallie MS, Blum CM, Hood CJ. Progressive Muscle Relaxation. J Human Behav Soc Environ. 2006;13(3):51–66. https://doi.org/10.1300/J137v1....
 
2.
Chojak A. Recent findings in the pathogenesis and treatment of fear and anxiety. Neuropsychiatr. Neuropsychol. 2022;17(3–4):132–139. https://doi.org/10.5114/nan.20....
 
3.
Kahana SY, Feeny NC. Cognitive behavioral treatment of health-related anxiety in youth: A case example. Cogn Behav Pract. 2005;12(3):290–300. https://doi.org/10.1016/S1077-....
 
4.
Lange I, Goossens L, Michielse S, et al. Neural responses during extinction learning predict exposure therapy outcome in phobia: results from a randomized-controlled trial. Neuropsychopharmacology. 2020;45(3):534–541. https://doi.org/10.1038/s41386....
 
5.
Gilroy LJ, Kirkby KC, Daniels BA, et al. Long-term follow-up of computer-aided vicarious exposure versus live graded exposure in the treatment of spider phobia. Behav Ther. 2003;34(1):65–76. https://doi.org/10.1016/S0005-....
 
6.
Lima J, McCabe-Bennett H, Antony MM. Treatment of storm fears using Virtual Reality and progressive muscle relaxation. Behav Cogn Psychother. 2018;46(2):251–256. https://doi.org/10.1017/s13524....
 
7.
Hazlett-Stevens H, Borkovec TD. Effects of worry and progressive relaxation on the reduction of fear in speech phobia: An investigation of situational exposure. Behav Ther. 2001;32(3):503–517. https://doi.org/10.1016/S0005-....
 
8.
Wulandari P, Hidayat R. General anxiety disorder-related coronavirus disease-19 outbreak in Indonesia: A case report. Open Access Macedon J Med Sci. 2020;8(T1):36–38. https://doi.org/10.3889/oamjms....
 
9.
Liu K, Chen Y, Wu D, Lin R, Wang Z, Pan L. Effects of progressive muscle relaxation on anxiety and sleep quality in patients with COVID-19. Complement Ther Clin Pract. 2020;39:101132. https://doi.org/10.1016/j.ctcp....
 
10.
Xiao CX, Lin YJ, Lin RQ, Liu AN, Zhong GQ, Lan CF. Effects of progressive muscle relaxation training on negative emotions and sleep quality in COVID-19 patients: a clinical observational study. Medicine (Baltimore). 2020;99(47):e23185. https://doi.org/10.1097/md.000....
 
11.
Özlü İ, Öztürk Z, Karaman Özlü Z, Tekin E, Gür A. The effects of progressive muscle relaxation exercises on the anxiety and sleep quality of patients with COVID-19: a randomized controlled study. Perspect Psychiatr Care. 2021;57(4):1791–1797. https://doi.org/10.1111%2Fppc.....
 
12.
Lai KS, Watt C, Ionson E, et al. Breath Regulation and yogic Exercise An online Therapy for calm and Happiness (BREATH) for frontline hospital and long-term care home staff managing the COVID-19 pandemic: a structured summary of a study protocol for a feasibility study for a randomised controlled trial. Trials. 2020;21(1):648. https://doi.org/10.1186/s13063....
 
13.
Ben-Zeev D, Larson J, Sarratt M. A possible role for Progressive Muscle Relaxation in the treatment of persecutory ideation. Med Hypotheses. 2010;75(6):568–571. https://doi.org/10.1016/j.mehy....
 
14.
Chen WC, Chu H, Lu RB, et al. Efficacy of progressive muscle relaxation training in reducing anxiety in patients with acute schizophrenia. J Clin Nurs. 2009;18(15):2187–2196. https://doi.org/10.1111/j.1365....
 
15.
Georgiev A, Probst M, De Hert M, Genova V, Tonkova A, Vancampfort D. Acute effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in chronic Bulgarian patients with schizophrenia. Psychiatr Danub. 2012;24(4):367–372.
 
16.
Vancampfort D, De Hert M, Knapen J, et al. Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2011;25(6):567–575. https://doi.org/10.1177/026921....
 
17.
Lu SM, Lin MF, Chang HJ. Progressive muscle relaxation for patients with chronic schizophrenia: a randomized controlled study. Perspect Psychiatr Care. 2020;56(1):86–94. https://doi.org/10.1111/ppc.12....
 
18.
Fusco C, Di Nunzio M, Moccia A. Progressive muscle relaxation training: classic technique and virtual reality for psychotic patients. Minerva Psichiatr. 2018;59(4):177–180. https://doi.org/10.23736/S0391....
 
19.
Wang FZ, Luo D, Kanb W, Wang Y. Combined intervention with education and Progressive Muscle Relaxation on quality of life, functional disability, and positive symptoms in patients with acute schizophrenia. J Altern Complement Med. 2015;21(3):159–165. https://doi.org/10.1089/acm.20....
 
20.
Korkut S, Ülker T, Çidem A, Şahin S. The effect of progressive muscle relaxation and nature sounds on blood pressure measurement skills, anxiety levels, and vital signs in nursing students. Perspect Psychiatr Care. 2021;57(4):1782–1790. https://doi.org/10.1111/ppc.12....
 
21.
Zhang Y, Yang, X-X, Luo J-Y, et al. Randomized trial estimating effects of hypnosis versus progressive muscle relaxation on medical students’ test anxiety and attentional bias. World J Psychiatr. 2022;12(6):801–813. https://doi.org/10.5498/wjp.v1....
 
22.
Tsang HW, Cheung WM, Chan AH, Fung KMT, Leung AY, Au DWH. A pilot evaluation on a stress management programme using a combined approach of cognitive behavioural therapy (CBT) and complementary and alternative medicine (CAM) for elementary school teachers. Stress Health. 2015;31(1):35–43. https://doi.org/10.1002/smi.25....
 
23.
Battaglini MP, Pessôa Filho DM, Calais SL, et al. Analysis of progressive muscle relaxation on psychophysiological variables in basketball athletes. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(24):17065. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
24.
Ganjeali S, Farsi Z, Sajadi SA, Zarea K. The effect of the demonstration-based progressive muscle relaxation technique on stress and anxiety in nurses caring for COVID-19 patients: a randomized clinical trial. BMC Psychiatry. 2022;22(1):791. https://doi.org/10.1186/s12888....
 
25.
Tien KJ, Goodie JL, Duncan CL, Szabo MM, Nicholas LA. Is it asthma or a panic attack? A case study of asthma and anxiety in an adolescent male. Clin Pract Pediatr Psychol. 2014;2(2):142–152. https://doi.org/10.1037/cpp000....
 
26.
Levinson CA, Rodebaugh TL, Bertelson AD. Prolonged exposure therapy following awareness under anesthesia: A case study. Cogn Behav Pract. 2013;20(1):74–80. https://doi.org/10.1016/j.cbpr....
 
27.
Forsyth JP, McNeil DW. Mastery of your anxiety and worry: A multimodal case study of the effectiveness of a manualized treatment for Generalized Anxiety Disorder. Cogn Behav Pract. 2002;9(3):200–212. https://doi.org/10.1016/S1077-....
 
28.
Ciraulo DA, Barlow DH, Gulliver SB, et al. The effects of venlafaxine and cognitive behavioral therapy alone and combined in the treatment of co-morbid alcohol use-anxiety disorders. Behav Res Ther. 2013;51(11):729–735. https://doi.org/10.1016/j.brat....
 
29.
Anker JJ, Kushner MG, Thuras P, Menk J, Unruh AS. Drinking to cope with negative emotions moderates alcohol use disorder treatment response in patients with co-occurring anxiety disorder. Drug Alcohol Depend. 2016;159:93–100. https://doi.org/10.1016%2Fj.dr....
 
30.
Kushner MG, Maurer EW, Thuras P, et al. Hybrid cognitive behavioral therapy versus relaxation training for co-occurring anxiety and alcohol disorder: a randomized clinical trial. J Consult Clin Psychol. 2013;81(3):429–442. https://doi.org/10.1037/a00313....
 
31.
Wang L, Zhuang S, Zhou X, Liu J. Effects of music therapy combined with progressive muscle relaxation on anxiety and depression symptoms in adult women with methamphetamine dependence: study protocol for a randomized controlled trail. Int J Mental Health Addict. 2023;21(5):3215–3232. https://doi.org/10.1007/s11469....
 
32.
Cludius B, Hottenrott B, Alsleben H, Peter U, Schröder J, Moritz S. Mindfulness for OCD? No evidence for a direct effect of a self-help treatment approach. J Obsessive Compuls Relat Disord. 2015;6:59–65. https://doi.org/10.1016/j.jocr....
 
33.
Wilz G, Soellner R. Evaluation of a short-term telephone-based cognitive behavioral intervention for dementia family caregivers. Clin Gerontologist. 2016;39(1):25–47. https://doi.org/10.1080/073171....
 
34.
Blanaru M, Bloch B, Vadas L, et al. The effects of music relaxation and muscle relaxation techniques on sleep quality and emotional measures among individuals with posttraumatic stress disorder. Ment Illness. 2012;4(2):59–65. https://doi.org/10.4081/mi.201....
 
35.
Libby DJ, Pilver CE, Desai R. Complementary and alternative medicine in VA specialized PTSD treatment programs. Psychiatr Serv. 2012;63(11):1134–1136. https://doi.org/10.1176/appi.p....
 
36.
Mahmoud AS, Elbary AA, Berma AE. Effect of progressive relaxation technique on the anxiety level of the psychiatric patients before electro-convulsive therapy. Port Said Sci J Nurs. 2019;6(2):46–60. https://doi.org/10.21608/pssjn....
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top