PL EN

Rada Naukowa

 
prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Polska

prof. dr hab. Marek Cetwiński
Instytut Historii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska Akademia Nauk, Polska

prof. dr hab. Czesława Christowa, prof. ZUT
Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. AP
Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

prof. dr hab. n. med. Olga Fedorciv
Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu, Ukraina

dr hab. Jarosław Jaszczur, prof. nadzw.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska

dr hab. Hanna Kędzierska
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. dr hab. Czesław Kłyszejko
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska

dr hab. Ewa Kantowicz
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr hab. Zbigniew Korsak, prof. nadzw.
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska

dr hab. Jolanta Kruk, prof. WSB
Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska

prof. dr. hab. Janusz Limon
Gdański Uniwersytet Medyczny, PAN, PAU

dr hab. Anna Machnikowa, prof. UG
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. dr Natalia Marynenko
Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Ivana Puliya w Tarnopolu, Ukraina

dr hab. Grzegorz Matuszak, prof. nadzw.
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
Wydział nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska

dr hab. Michał Pluciński
Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Polska

dr Błażej Przybylski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Stanisław Sagan
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

prof. Chiara Scivoletto
Wydział Prawa, Uniwersytet w Parmie, Włochy

prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska

dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego w Olsztynie

dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. nadzw.
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska

dr Monika Wilińska
Department of Behavioral Science and Social Work, School of Health and Welfare, Szwecja

prof. dr hab. Jan Żebrowski
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Polska
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top