PL EN

Polityka dostępności i prawa autorskie

 
Czasopismo publikuje artykuły w modelu Open Access bez okresu karencji (tzw. Gold OA).
Wydawca nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z przygotowaniem i publikacją artykułu. Autor publikacji zachowuje osobiste prawa autorskie, ale przenosi na wydawcę (Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych) autorskie prawa majątkowe do publikacji.
Autorzy publikują swoje artykuły na jednej z trzech licencji Creative Commons:
 
ISSN:1730-9980
Journals System - logo
Scroll to top